Společnost HLT Group s.r.o. je Vaším partnerem v oblasti informačních technologií.

Co vám můžeme nabídnout?

  • maximální efektivitu řízení, vysoce kvalitní, spolehlivá a profesionální řešení,

  • nezbytné technické a materiální vybavení a zázemí,

  • ověřené a funkční produkty předních světových výrobců hardware a producentů software,

Náš přístup

Hlavní prioritou je poskytovat našim klientům řešení v maximální možné kvalitě, která jsou pro ně výhodná z časového i finančního hlediska. Tento přístup vede ke spokojenosti našich pracovníků s jejich prací a zrcadlí se tak ve spokojenost našich klientů, se kterými díky tomu navazujeme dlouhodobé a vzájemně výhodné vztahy. Důvěry, kterou do nás firmy využívající naše služby vkládají, si nesmírně vážíme.

Projekty

  • 12. 1. 2017

    Modernizace datového centra společnosti HLT Group s.r.o.

    Cílem projektu je rozšíření kapacity, výkonu, bezpečnosti a dostupnosti současného datového centra, zvýšení dostupnosti LAN infrastruktury, systému zálohování a také rozšíření virtualizační vrstvy datového centra společnosti HLT Group s.r.o. Na projekt je v rámci programu podpory OP PIK ICT a sdílené služby poskytována finanční podpora od Evropské Unie.